Ons doel is het herstellen van alle grondrechten voor kinderen/jongeren, zoals ze staan ingeschreven in de Belgische grondwet. (zie artikels onderaan de pagina)

Wij willen ervoor pleiten dat jongeren terug volwaardig onderwijs kunnen volgen en ijveren er ook voor dat de overheid de volgende jaren voldoende middelen vrij maakt om scholen bij te staan de enorme leerachterstand te helpen wegwerken. Hiervoor is een goede planning en langetermijnvisie noodzakelijk.

Wij willen ook dat er een langetermijnplan komt om te werken aan de psychologische gevolgen die ontstaan zijn door het gebrek aan normaal sociaal contact met leeftijdsgenoten.

Volgende belangrijke artikels uit de grondwet nemen wij als leidraad in onze visie:

Het belang van het kind terug centraal te stellen in alle beslissingen die betrekking hebben op het kind.

Het belang van het kind is de eerste overweging bij elke beslissing die het kind aangaat. (Art. 22bis, tweede wijziging)

Kinderen en jongeren terug alle ruimte en kansen geven om zich te ontwikkelen.

Elk kind heeft recht op maatregelen en diensten die zijn ontwikkeling bevorderen. (Art. 22bis, tweede wijziging)

Het recht op onderwijs voor kinderen en jongeren herstellen. Digitaal afstandsonderwijs vormt geen waardig alternatief.

Ieder heeft recht op onderwijs, met eerbiediging van de fundamentele rechten en vrijheden. (Art. 24 § 3. )

Jongeren/studenten de kans geven om sociale contacten te hebben en zich te verenigen. Zeker voor pubers is dit een essentiële voorwaarde om zich als individu te kunnen ontwikkelen

De Belgen hebben het recht van vereniging; dit recht kan niet aan enige preventieve maatregel worden onderworpen. (Art. 27)

Jongeren terug de stem geven die ze verdienen. Jongeren hebben het recht gehoord te worden.

Elk kind heeft het recht zijn mening te uiten in alle aangelegenheden die het aangaan; met die mening wordt rekening gehouden in overeenstemming met zijn leeftijd en zijn onderscheidingsvermogen. (Art. 22bis, tweede wijziging)

Onze toekomst zijn onze kinderen en jongeren. Laat ons de toekomst alle kansen geven. Laat ons vertrouwen geven aan onze kinderen en jongeren. Ze hebben hier recht op.